Fotovoltaika pre rodinné domy

Fotovoltaické elektrárne cena


Fotovoltická elektráreň na rodinný dom

Ak máte záujem o fotovoltaické elektrárne pre domácnosti a zaujíma vás cena profesionálneho riešenia, ste na správnej adrese.

Solar Profitech Systems, s.r.o.

Dôvody prečo si vybrať nás:

 • Používame vysokokvalitné a spoľahlivé komponenty – fotovoltické panely vždy triedy/tier 1- teda ročná výroba elektrárne o cca 10% vyššia ako u bežných panelov, konštrukcia K2 od nemeckého výrobcu.
 • Meniče sú vždy hybridné aj keď sa montuje On-Grid systém. V budúcnosti tak nie je problém doinštalovať batérie. Menič ostáva. Je pripravený na pripojenie batérií, čo šetrí značné finančné prostriedky.
 • K dielu automaticky dostanete revíznu správu.
 • Zariadenia spĺňajú všetky normy ako EU tak aj Slovenskej republiky. Používaním spoľahlivých komponentov minimalizujeme nutnosť neplánovaných servisných zásahov a predlžujeme životnosť zariadenia do maximálnej možnej miery.
 • Sme certifikovaní, oprávnení zhotovitelia v programe dotácií Zelená domácnostiam.
  Fotovoltiku + batériové úložisko
  je možné zahrnúť do nákladov aj v programe Obnov dom. S nami nemáte obavu, že by vaša inštalácia nemala nárok na dotáciu z technických a certifikačných dôvodov.
 • Každá inštalácia je podrobená skúšobnej prevádzke, čím je odstránená počiatočná poruchovosť zariadení.
 • Bezproblémová komunikácia so spoločnosťou Solar Profitech Systems s.r.o. Do 48 hodín vieme poruchu nielen zanalyzovať, ale ju aj odstrániť.

Sídlo firmy

Solar Profitech Systems, s.r.o.
Rudohorská 33
Banská Bystrica 974 11

Pôsobíme po celom Slovensku! (okrem východných oblastí východoslovenského kraja)

Na fotovoltiku môžete získať dotáciu!

Dotácia z programu Nová Zelená Domácnostiam 2024 - 2029

 • Dotácie sú dostupné pre bytové domy a domácnosti t.j. majiteľov rodinných domov vrátane chát, ak v nich máte trvalý pobyt, z celého Slovenska vrátane Bratislavského kraja.
 • Na fotovoltické panely môže domácnosť získať dotáciu až do výšky 4 025 € a inštalovaný výkon až do 7 kW, (so zvýhodnením +15%) a 3 500 € bez zvýhodnenia.
 • Na inštalovaný výkon do 7 kW môže získať domácnosť podporu, ak preukáže faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie, že má vyššiu ročnú spotrebu elektriny ako 3 000 kWh. Inak zostáva základný podporovaný výkon do 3 kW.
 • Zvýhodnenie +15% je pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá (a preukážu to fotografiou svôjho starého kotla na tuhé palivo napr. uhlie pred a po jeho demontáži). Fotografie nahrá zhotoviteľ v rámci žiadosti o preplatenie poukážky.
 • Zvýhodnenie +15% získajú aj domácnosti, ktoré si nainštalujú fotovoltické panely alebo iné bezemisné zariadenie a sú v oblastiach s riadením kvality ovzdušia.

Vypočítajte si výšku dotácie na fotovoltické panely

 • Ak máte záujem o dotáciu, stačí vyplniť cenový dopyt.
 • Dotáciu na fotovoltické panely vám pomôžeme ako certifikovaný zhotoviteľ bezplatne vybaviť.

Ukážky našich inštalácií

fotovoltaika 10 kw cena

fotovoltaika rodinný dom cena

fotovoltaika dom cena panelov

fotovoltaika dom cena solárnych panelov

Požiadajte o ponuku a obhliadku

Cenová ponuka ➜